do pobrania:

Oświadczenie odnośnie ilości osób zamieszkałych w lokalu (do naliczenia opłaty za wywóz nieczystości) [pdf]

Oświadczenie odnośnie ilości osób zamieszkałych w lokalu (do naliczenia opłaty za wywóz nieczystości) [rtf]

Zgoda na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną [pdf]

Zgoda na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną [rtf] 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego [pdf]

Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu [pdf]

Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu [rtf]

Protokół zalania mieszkania [pdf]

Protokół zalania mieszkania [rtf]

Deklaracja spłaty należności [pdf]

Deklaracja spłaty należności [rtf]