ADM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami  proponuje pełen zakres usług związanych z zarządzaniem lub administrowaniem nieruchomością, przy jednocześnie minimalnym stopniu zaangażowania w obsługę nieruchomości jej właścicieli, co w praktyce sprowadza się jedynie do funkcji nadzoru i podejmowania kluczowych decyzji, a jednocześnie Wspólnota Mieszkaniowa zachowuje pełną swobodę w doborze wszystkich pozostałych usługodawców i dostawców.

Zarządzanie

Zajmujemy się kompletną obsługą nieruchomości jako Zarządca w rozumieniu art. 18 Ustawy o Własności lokali, przejmując całą odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Wspólnoty Mieszkaniowej.

Więcej o ofercie na zarządzanie

Administrowanie

Proponujemy obsługę administracyjną nieruchomości, odciążając Państwa codziennymi czynnościami związanymi z obsługa nieruchomości.

Więcej o obsłudze administracyjnej

Księgowość

Zajmujemy się prowadzeniem księgowości, w tym prowadzimy ewidencję pozaksięgowa kosztów zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 Ustawy o Własności Lokali.

Więcej o księgowości

Windykacja

Prowadzimy skuteczną windykację w przypadku braku terminowych płatności na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.

Szczegóły windykacji