o ADM

Firma ADM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami została założona w 1998 roku i zajmuje się obsługą administracyjno-księgową zarówno nieruchomości budynkowych jak i terenów zewnętrznych, specjalizując się w ...

Czytaj więcej...

dlaczego ADM?

  • jesteśmy profesjonalni
  • jesteśmy nowocześni
  • jesteśmy doświadczeni
  • zapewniamy bezpieczeństwo

Czytaj więcej...

ADM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami  proponuje pełen zakres usług związanych z zarządzaniem lub administrowaniem nieruchomością, przy jednocześnie minimalnym stopniu zaangażowania w obsługę nieruchomości jej właścicieli, co w praktyce sprowadza się jedynie do funkcji nadzoru i podejmowania kluczowych decyzji, a jednocześnie Wspólnota Mieszkaniowa zachowuje pełną swobodę w doborze wszystkich pozostałych usługodawców i dostawców.

Zarządzanie

Zajmujemy się kompletną obsługą nieruchomości jako Zarządca w rozumieniu art. 18 Ustawy o Własności lokali, przejmując całą odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Wspólnoty Mieszkaniowej.

Więcej o ofercie na zarządzanie

Administrowanie

Proponujemy obsługę administracyjną nieruchomości, odciążając Państwa codziennymi czynnościami związanymi z obsługa nieruchomości.

Więcej o obsłudze administracyjnej

Księgowość

Zajmujemy się prowadzeniem księgowości, w tym prowadzimy ewidencję pozaksięgowa kosztów zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 Ustawy o Własności Lokali.

Więcej o księgowości

Windykacja

Prowadzimy skuteczną windykację w przypadku braku terminowych płatności na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.

Szczegóły windykacji

Analiza nieruchomości

Easy to start

Na bieżąco prowadzimy dogłębną analizę każdej obsługiwanej nieruchomości dążąc do jak najniższych kosztów obsługi i eksploatacji.

Kompleksowość usług

Modern Design

Dążymy do jak najbardziej kompleksowej obsługi każdej nieruchomości nadzorując wszystkich dostawców i usługodawców, dbając aby wszystko było na swoim miejscu.

Zadowolenie

Modern Design

Naszym celem jest zadowolenie właścicieli i mieszkańców, co udaje się nam osiągnąć poprzez wysokie standardy naszej obsługi i usługi podwykonawców.

Początek strony