Firma ADM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami została założona w 1998 roku i zajmuje się obsługą administracyjno-księgową zarówno nieruchomości budynkowych jak i terenów zewnętrznych, specjalizując się w obsłudze małych i dużych wspólnot mieszkaniowych, obiektów komercyjnych i produkcyjnych oraz świadcząc usługi na rzecz podmiotów prowadzących działalność związaną z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami.

Poza bezpośrednią obsługą Wspólnot Mieszkaniowych ADM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami współpracowało z takimi firmami jak: KRYGUS Sp. z o.o., Hellena S.A., Profi S.A., PepsiCo Inc., Hoop S.A., Goliard Sp. z o.o., Mokpol, Społem WSS, Słoneczny Dom Sp. z o.o.

Na co dzień stosowane są nowoczesne metody pracy, sprawdzone procedury, ciągle doskonalone i usprawniane, nowoczesne oprogramowanie w zakresie obsługi finansowo-księgowej jak i administracyjnej, umożliwiające właścicielom samodzielny dostęp do kartotek księgowych i rozliczeń, jak również podstawowej dokumentacji przez Internet. Uzgodnione na etapie rozpoczynania współpracy, sposoby komunikacji i raportowania pozwalają zapewnić optymalny poziom obsługi nieruchomości i pełną satysfakcję Klienta.

Firma ADM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami  proponuje Państwu pełen zakres usług związanych z administrowaniem lub zarządzaniem Państwa nieruchomością, dzięki czemu wybrany przez właścicieli lokali Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zachowuje swoje uprawnienia i obowiązki wynikające z Ustawy o Własności Lokali, mając pełną kontrolę nad zarządzaniem Wspólnotą Mieszkaniową, przy jednocześnie minimalnym stopniu zaangażowania w obsługę nieruchomości, sprowadzającą się w praktyce jedynie do funkcji nadzoru i podejmowania kluczowych decyzji, a jednocześnie Wspólnota Mieszkaniowa zachowuje pełną swobodę w doborze wszystkich pozostałych usługodawców i dostawców.