Doradztwo Prawne obejmuje w szczególności:

  • opracowanie aktów prawnych wspólnoty (uchwały, regulaminy);
  • opracowanie i opiniowanie zawieranych umów;
  • nadzór prawny nad świadczonymi usługami na rzecz nieruchomości;
  • reprezentowanie wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi *.
     

*) niektóre czynności z mocy prawa wymagają dodatkowo pełnomocnictw ogólnych lub szczególnych