Obsługa techniczna nieruchomości obejmuje w szczególności:

  • prowadzenie dokumentacji technicznej określonej przepisami prawa budowlanego: książki obiektu budowlanego i innej wymaganej dokumentacji,
  • organizowanie kontroli stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
  • sporządzanie w oparciu o kontrole stanu technicznego zestawień prac remontowych określających koszt i zalecane terminy ich wykonania,
  • organizowanie i zapewnienie wykonania planowanych remontów wynikających z potrzeb technicznych nieruchomości,
  • organizowanie i nadzór techniczny nad wykonywanymi naprawami (konserwacja) remontami, inwestycjami i innymi usługami,
  • nadzór nad firmami świadczącymi usługi konserwacji instalacji wewnętrznych (wod-kan, c.o., gazowej, elektrycznej, sanitarnej, ppoż. i pozostałe).