Utrzymanie czystości nieruchomości oraz terenów przyległych obejmuje w szczególności:

  • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na części wspólnej nieruchomości,
  • nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządkowym altan śmietnikowych, zsypów,
  • nadzór nad utrzymaniem terenów zielonych – koszenie i usuwanie trawy, przycinanie żywopłotów, podlewanie trawników,
  • nadzór nad odśnieżaniem ciągów komunikacyjnych,
  • kontrola pokrywy śnieżnej dachów, ewentualnie zlecanie usunięcia śniegu, lodu wyspecjalizowanym firmom.