• Przygotowywanie wezwań do zapłaty;
  • Przygotowywanie i prowadzenie windykacji polubownej;
  • Przygotowywanie i prowadzenie windykacji sądowej *;
  • Przygotowywanie i nadzorowanie egzekucji komorniczej *;
     

*) niektóre czynności z mocy prawa wymagają dodatkowo pełnomocnictw ogólnych lub szczególnych